Hotel Zarafshon Boutique Hotel (Khiva)

Pakhlavon Mahmud 60, Khiva, Uzbekistán Ver ubicación
Hotel Zarafshon Boutique Hotel
Pakhlavon Mahmud 60, Khiva, Uzbekistán
Zarafshon Boutique Hotel - Hotel - 1
Hotel
Zarafshon Boutique Hotel - Hotel - 2
Hotel
Zarafshon Boutique Hotel - Hotel - 3
Hotel
Zarafshon Boutique Hotel - Habitación - 4
Habitación
Zarafshon Boutique Hotel - Habitación - 5
Habitación

Información general del hotel Zarafshon Boutique Hotel