Hotel Shahriston (Bukhara)

53 Hakikat st,, Bukhara, Uzbekistán Ver ubicación
Hotel Shahriston
53 Hakikat st,, Bukhara, Uzbekistán
Shahriston - General - 1
General
Shahriston - General - 2
General
Shahriston - Habitación - 3
Habitación

Información general del hotel Shahriston